Verktøylinje

Del på:

Søk

Du er her:

Illustrasjonsbilde Oljefyr Sentralfyr

Skal du bytte ut oljefyren?

Er du en av dem som lurer på om dette er årets siste sesong for oljefyren? Her forteller rørlegger Carsten Skottner Engh om vedlikehold og utskifting av gamle oljefyrer.

 

 


 

- Hvor gammel er oljefyren?
En støpejernskjele kan vare i hundre år, mens en stålplatekjele har en langt kortere levetid. (ca 15-20 år). Er oljetanken av plast skal den ha ubegrenset levetid. En stålkjele skal kontrolleres hvert 15. år, men kan ha levetid opp mot 40 år.

- Har du hatt flere småreparasjoner de siste sesongene?
En reparasjon eller justering beløper seg fort til 5.000-15.000. Er oljefyren først utrangert må du regne med årlige merkostnad til vedlikehold av oljefyringsanlegget.

- Må oljebrenneren justeres, eller skiftes ut?
Oljebrenneren vil normalt ha en levetid på 15-20 år. Å reparere den er forholdsvis kostbart.

- Mistenker du at fyrkjelen eller oljetanken lekker?
Hvis tanken ikke er murt inn, er det forholdsvis enkelt å oppdage om den lekker. Er den innmurt kan lukt av olje være tegn på at tanken ikke er tett. Ligger tanken utendørs må du være klar over at lekkasje til grunnen kan medføre forpliktelse til kostbart opprydningsarbeid. Uansett er det lite lønnsomt å reparere og man vil normalt anbefale å skifte fyringsanlegget.

- Dersom oljefyringsanlegget uansett må byttes ut vil merkostnadene ved å installere varmepumpe fremfor nytt fyringsanlegg ofte være tjent inn i løpet av noen år. Kostnadene ved å bytte ut et oljefyringsanlegg med varmepumpe varierer imidlertid relativt mye, avhengig av valg av løsning, men også i forhold til eventuelt behov for oppgradering av eldre radiatorer etc. Investeringer i utbedring av radiatorer, eller legging av varme i gulvet har imidlertid den hyggelige bieffekten at det også gir bedre inneklima og økt komfort.

- Har oljefyringsanlegget ditt en støpjernskjele med en forholdsvis ny brenner, og en oljetank i plast?
Da er det liten grunn til å hive ut anlegget. De fleste kjeler kan fyres med biobrensel eller bio-olje. Det er spesiell grunn til ikke å hive ut et velfungerende oljefyringsanlegg selv om fyring med fossilt brensel utfases dersom du velger en luft/vann varmepumpe.

Uansett, om du vurderer utfasing av fossilt brensel bør du ta kontakt med en rørlegger som kan bistå deg gjennom hele prosessen fra planlegging og valg av ny løsning, til søknadsprosess og gjennomføring. Be om referanser på tilsvarende jobber og be gjerne om tilbud fra flere.

 

Mer om varmepumper og vannbåren varme

Hvilken varmepumpe skal du velge? Les en sammenligning av de ulike typene her.

Hvordan virker en varmpeumpe?

Vannbåren gulvvarme, veggvarme og radiatorer

Solfangere - La sola varme boligen

Fjernvarme

Biobrensel

Andre spørsmål om vannbåren varme? Les vår artikkelsamling.

Finn en skikkelig rørlegger nær deg!

På jakt etter en skikkelig rørlegger?
Her kan du søke blant Rørentreprenørene Norges over 670 medlemsbedrifter.
Finner du ikke ønsket bedrift, begrens søket til fylke eller firmanavn.  
Hvordan velge riktig rørlegger?