Verktøylinje

Del på:

Søk

Du er her:

Bilde av rørlegger på bad

Rørlegger ved oppussing

Her er en påminnelse om hvorfor du bør velge fagfolk til å utføre jobben

Nesten en av fem boligeiere med oppussingsplaner synes det er for dyrt med rørleggertjenester.


I en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Rørentreprenørene Norge kommer det frem at hver femte boligeier som planlegger å pusse opp i 2015 eller 2016, synes det er for dyrt med rørleggertjenester.

Det er ikke ulovlig å velge ufaglært arbeidskraft til å gjennomføre oppussingsjobben til en rimeligere penge, men det er ikke særlig lurt.
– Utfordringen er at det er ganske lett å starte opp en håndverkerbedrift, og tilby tjenester som baderomsoppussing, sier jurist og administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Sammenheng mellom pris og kvalitet 
Ifølge undersøkelsen mener bare en av ti boligeiere at det er sammenheng mellom pris og kvalitet innenfor håndverkertjenester.

Tor Backe i Rørentreprenørene Norge bekym­rer seg for at ikke flere boligeiere ser sammen­hengen mellom pris og kvalitet. Han påpeker at kvalitet blant annet innebærer å følge gjeldende lovverk, og at arbeidet utføres i henhold til dette. Dessuten er det viktig at arbeidet holder hånd­verksmessig god standard.

Det er til syvende og siste boligeiernes ansvar å sørge for at arbeidet som utføres, skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Backe mener det er en helt klar sammenheng mellom pris og kvalitet. – Jo billigere tilbudet er, jo mer sannsynlig er det at det er useriøse fagfolk som står bak, sier Backe.

En rørlegger har tilsammen 4,5 års utdannelse og besitter mye kompetanse på området. – Ved å velge en rørlegger som er utdannet i Norge, er man trygt innenfor kravene fra Plan- og bygningsloven om at personell som skal jobbe på tekniske anlegg skal ha svennebrev eller tilsvarende kompetanse, sier fagsjef i Rørentreprenørene Norge, Are Skaar Nielsen.

Å bygge bad er en kompleks operasjon, og det er viktig at det ikke jukses noe sted.

Gjør en bakgrunnssjekk
Tor Backe mener det er svært viktig at du som oppdragsgiver sjekker firmaet som engasjeres til å bygge våtrom, i forkant av kontraktinngåelse.

- Det er rett og slett veldig lite arbeid som bør utføres av andre enn faglærte, når det kommer til baderomsoppussing. Derfor bør du sjekke hvilken arbeidskraft firmaet har, og forsikre deg om at du får en utdannet rørlegger til å utføre oppdraget, sier Backe.

Ifølge undersøkelsen er norske boligeiere opptatt av at rørleggeren kan dokumentere fag­kunnskap. Hele 93 prosent av boligeierne svarer at dette er viktig for dem. Are Skaar Nielsen har selv bakgrunn som rørlegger, og kjenner til flere tilfeller der boligeier har gått i gang med oppussing av badet selv.

– Det aller meste bør settes bort til fagfolk. Kanskje bortsett fra riving. Men selv rivingen bør en faglært instruere om, slik at man ikke river mer enn det som faktisk kan rives, sier han.

Egen klagenemd for fagfolk
Det er ikke bare fagkompetansen som er verdifull å kjøpe. Når du engasjerer rørleggere som er medlemmer i bransjeforeningen Rørentreprenørene Norge, har du også en slags forsikring i at eventuelle problemer eller uenigheter kan løses av Håndverkerklagenemda. Det er bare seks bransjeforeninger som har tilgang til denne nemda og følgelig er det bare kundene til deres medlemmer som kan få sine saker behandlet der. Se håndverkerklagenemnda.no.

Både konflikter og forvirring kan sannsynligvis lettere oppstå etter at søknadsplikt i forbindelse med bygging av våtrom opphørte for et par år siden.

– Det er ditt ansvar som kunde å påse at det er fagfolk som utfører jobben. Alt av lovbestemte rettigheter kan fort bli verdiløst dersom det skulle vise seg at vedkommende som har gjennomført baderomsoppussingen ikke er faglært og ikke har papirene i orden, sier Tor Backe i Rørentreprenørene Norge.

Finn en skikkelig rørlegger nær deg!

På jakt etter en skikkelig rørlegger?
Her kan du søke blant Rørentreprenørene Norges over 670 medlemsbedrifter.
Finner du ikke ønsket bedrift, begrens søket til fylke eller firmanavn.  
Hvordan velge riktig rørlegger?