Verktøylinje

Del på:

Søk

Du er her:

Frikjøpte byggeblanketter - Forbrukerkontrakter

Byggblankett 3425 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entre­prenøren påtar seg det hovedsakelige av planlegging og oppføring av bolig, inklu­dert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren.

Byggblankett 3426 A - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse avarbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindrebyggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entre­prenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kon­trakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 A er ment for arbeider der vederlaget er mindre enn 2 G.

Byggblankett 3426 B - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse avarbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindrebyggearbeider. Vederlag over 2 G.
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entre­prenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kon­trakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B er ment for arbeider der vederlaget er på mer enn 2 G.

Byggblankett 3427 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør om rett til tomt med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3428 - Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført
Kontrakten skal brukes i avtale mellom kjøper og selger om rett til fast eiendom med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som skal utføres på eiendommen er full­ført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Følgende byggeblanketter er frikjøpt og tilgjengelige for utfylling:

Byggblankett 3425 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entre­prenøren påtar seg det hovedsakelige av planlegging og oppføring av bolig, inklu­dert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren.

Byggblankett 3426 A - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse avarbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindrebyggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entre­prenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kon­trakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 A er ment for arbeider der vederlaget er mindre enn 2 G.

Byggblankett 3426 B - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse avarbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindrebyggearbeider. Vederlag over 2 G.
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entre­prenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kon­trakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B er ment for arbeider der vederlaget er på mer enn 2 G.

Byggblankett 3427 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør om rett til tomt med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3428 - Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført
Kontrakten skal brukes i avtale mellom kjøper og selger om rett til fast eiendom med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som skal utføres på eiendommen er full­ført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Kontraktene kan lastes ned hos Standard Norge.

Finn en skikkelig rørlegger nær deg!

På jakt etter en skikkelig rørlegger?
Her kan du søke blant Rørentreprenørene Norges over 670 medlemsbedrifter.
Finner du ikke ønsket bedrift, begrens søket til fylke eller firmanavn.  
Hvordan velge riktig rørlegger?